14 mei 2020

Subsidie om Technasium-scholieren en bachelorstudenten met elkaar te laten samenwerken aan onderzoek

We zijn heel blij dat onze subsidie-aanvraag "Onderwijsinnovatie" voor het Psychologielab op wielen positief is beoordeeld door de Gemeente Leiden. Het doel van de subsidie is om verschillende onderwijsinstanties met elkaar te verbinden. In ons project zullen VWO-leerlingen uit de bovenbouw gekoppeld worden aan bachelorstudenten van de Universiteit Leiden om samen onderzoek uit te voeren met het brede publiek, door middel van het Psychologielab op Wielen. De subsidie maakt het mogelijk om deze samenwerking te intensiveren en door te trekken naar het onderwijs. Dit zal scholieren én studenten een nieuwe leerervaring brengen en draagt bij aan het overkoepelende doel van het Psychologielab op Wielen om een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij.